Lejekontraktbestemmelser 2020
for sommerhuset  Mosevej 124, Virksund, DK-7840 Højslev
Ejer:  Karl Hvam, Strandvejen 9B, DK-7800 Skive.
Tlf.   26 15 57 17. mail: karl.hvam@hotmail.co         

01. Ved  ankomst skal der betales for leje, slutrengøring DKK 500,00, Nøgledepositum DKK 800,00 og à conto beløb for el (jf. punkt 15).
02.  Efter at ejeren og rengøringspersonalet efter lejerens afrejse har konstateret, at lejeren ved sit ophold ikke forårsaget skade på nogen del af det lejede, eftersendes nøgledepositum uopsætteligt til lejeren. Konstaterer ejeren efter afrejsen ikke- anmeldte skader, kan han efterfølgende fakturere lejeren de derved opståede udgifter.
03. Sommerhuset udlejes for en hel uge eller flere hele uger. En uge begynder om lørdagen kl. 14 og slutter den følgende  lørdag kl. 10.
04. Sommerhuset med grund må kun bebos af de personer, der er anført på reserveringssedlen,  max. 5 personer.
05. Gyldige klager skal anmeldes til ejeren senest 48 timer efter lejeperiodens start. 
06. Lejeren har i hele lejeperioden det fulde ansvar for det lejede og er forpligtet til at gøre ejeren opmærksom på eventuelle skader, som lejeren har afstedkommet. Lejeren skal inden afrejsen yde ejeren erstatning.
07. Lejeren hæfter for alle de personer, der ledsager ham, herunder også for mindreårig børn.
08. Det påhviler lejeren at renholde sommerhuset og grunden (bl.a. cigaretskod). Sommerhuset skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget i. Ejeren sørge for slutrengøringen.
09. Husdyr kan under visse betingelser medbringes, dog ikke uden ejerens udtrykkelige tilladelse.
10. Ordensreglerne, som ligger i mappen i sommerhuset, er at forstå som en del af lejekontrakten.
11. Ejeren kan ikke gøre ansvarlig for skader, ulykkestilfælde, insektangreb, tyveri, force majeure osv. på lejerens ejendom eller på det lejede. Ejeren har ikke tegnet nogen forsikring for lejeren eller dennes ejendom,  ej heller en afbestillingsforsikring.
12. Hvis ejeren på grund af naturkatastrofer, force majeure, salg af sommerhuset eller af andre uforudseelige grunde ikke er i stand til at opfylde lejekontrakten, kan lejeren ikke gøre erstatningskrav gældende over for ejeren.
13. Ejeren stiller køkkenudstyr, gryder, pander og service til rådighed for lejeren; der forefindes endvidere madrasser, hovedpuder og dyner. Lejeren skal selv medbringe betræk, håndklæder og øvrige personlige fornødenheder.
14. På ankomstdagen befinder ejeren sig mellem kl. 14 og 15 i sommerhuset for at overdrage nøglen og vise lejeren til rette. Hvis lejeren ønsker en anden aftale, skal han i god tid lave en aftale med ejeren derom.
15. Ud over lejen skal lejeren betale for elforbruget, p.t. 1 kwh = DKK 2,30.  Ved ankomsten betaler lejeren DKK 200,00 (i vinterhalvåret DKK 400,00) for det skønnede elforbrug (jf. punkt 1). Den endelige afregning sker ved afrejsen.
16. For vandforbruget betaler lejeren DKK 40,00 for 1m
3. Betalingen sker ved afrejsen.
17. Lejepriserne er ugepriser inkl. udgifter til renovation men excl. udgifter til el (jf. punkt 15), vand (jf. punkt 16) og pejsebrænde.
18. For lejekontrakten gælder dansk ret. Værneting er retten i DK-8800 Viborg.